Akce

Pokoje~Cena V. Jirousové - serie workshopů

11.11.2018 - 16.11.2018 Kampus Hybernská
Cena Věry Jirousové ve spolupráci s Pokoji 2018 zve na sérii workshopů tvůrčího psaní.

Popis

Detaily akce

Datum
11.11.2018 - 16.11.2018
Cena
Zdarma
Kategorie
-
Web

Cena Věry Jirousové ve spolupráci s Pokoji 2018 zve na sérii workshopů tvůrčího psaní s lektory Ondřejem Buddeusem (11. 11.), Lenkou Vítkovou (14.11.) a Anežkou Bartlovou s Tomášem Kličkou (Art+Antiques) (16. 11.). Své místo si REZERVUJTE na emailu: info@cenavj.cz .>>> Na zastávce metra C pobíhal pes,​ženě vytekla z kabelky automatická pistole Text, událost a rovnováha. Lektor: Ondřej Buddeus Termín: 11. 11., 13:30 - 17:30 Některé události jsou zažívány kolektivně, většina je však všednodenní a osobní. Přirozeně přitahují naši pozornost jako cosi hodné zmínky, vyprávění, reflexe (nehledě na médium a žánr), jsou tedy předmětem prožitku i sdílení a paměti. Že něco označíme jako událost, je věcí konsensu, nikoli objektivní danost. Událost je konstrukt využívaný pro zachycování skutečnosti i fabrikaci fikce. Jejím prostřednictvím se uměle vytyčuje hranice toho, co považujeme za mimořádné a co vystupuje z kontinua dění. Událost je jako struktura charakteristická tím, že vychyluje stav věcí, který jí předcházel, a předjímá to, co bude následovat. Představuje soubor scénářů, z nichž jeden vede k ustavení nové rovnováhy. Workshop se zaměří na tento nástroj našeho vnímání (dějový, jazykový a prožitkový), jeho analýzu a tvorbu ve formátu krátkých textů.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>> Pisatel/ka v panice Lektorka: Lenka Vítková Termín: 14. 11., 17:00 - 19:00 Název workshopu sice s jistou nadsázkou popisuje realitu, ve které se autor/ka nezřídka nachází tváří v tvář blížícímu se deadlinu, odkazuje však také k spontánnímu, nekorigovanému chování, při němž dochází k posilování emocionální složky rozhodování na úkor rozumové kontroly a k extrémním reakcím. Zajímá mě psaní bez plánů, konceptů a osnov, které je vědomě provozováno jako vstup na neprobádaný, možná i nebezpečný terén. Lze řízeně prožít psaní jako reakci na pociťovanou absenci smyslu? Od workshopu lze očekávat sdílení situací, ve kterých se píše, psaní a případně i čtení. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>> Workshop zhrzené kritiky Lektoři: Anežka Bartlová, Tomáš Klička Termín: 16. 11., 16:30 - 18:00  Je horší rozbujelá popisnost nebo neprostupné teoretizování? Na odpoledním workshopu se společně pokusíme na vybraných textech pojmenovat nezbytné součásti kritického psaní o výtvarném umění. Pro zájemce proběhne v dialogu s vámi sebekritika slabých a silných stránek vybraných recenzí obou lektorů. Pro aktivní účastníky nabízíme možnost svůj text zaslat lektorům s předstihem (nejpozději 16. 11. ráno na anezka.bartlova@ambitmedia.cz ) a následně využít jejich konzultace. Zaslané recenze se mohou věnovat některé z probíhajících výstav, ideálně některé expozici přímo v rámci akce Pokoje (není podmínkou).  Pořádá Cena Věry Jirousové ve spolupráci s Art+Antiques.

Poloha akce

Pokoje~Cena V. Jirousové - serie workshopů

11.11.2018 - 16.11.2018 Kampus Hybernská
Cena Věry Jirousové ve spolupráci s Pokoji 2018 zve na sérii workshopů tvůrčího psaní.