Akce

Jazzová sekce a její publikační činnost

23.10.2019, 17.30 České muzeum hudby
Z cyklu přednášek Jazzová sekce 1971–1988 k probíhající výstavě Import / Export / Rock’n’roll

Popis

Detaily akce

Datum
23.10.2019, 17.30
Cena
Zdarma
Kategorie
-
Web

Literární historička Petra Loučová (ÚČL AV ČR) se svými hosty z řad odborníků a pamětníků představí konkrétní knihy a časopisy Jazzové sekce – jejich žánrovou šíři, mnohdy dobrodružnou výrobu, specifickou distribuci, ale také jejich svébytnou estetickou hodnotu. Jazzová sekce vydávala pro své členy časopis BULLETIN JAZZ, k němuž později přibyl členský zpravodaj 43/10/88. Jako příloha Bulletinu Jazz byla založena samostatná humanitně a beletristicky orientovaná knižnice JAZZPETIT. Sešitová EDICE SITUACE přinášela portréty neoficiálních a zakázaných výtvarníků a tematická řada DOKUMENTY se zaměřovala na aktuální témata soudobého kulturního života. V období po formálním zániku JS byly další tiskoviny vydány pouze samizdatově či zůstaly nerealizovány. Přednáška začíná v 19.00 h, od 17.30 h se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rock’n’roll.

Poloha akce

Jazzová sekce a její publikační činnost

23.10.2019, 17.30 České muzeum hudby
Z cyklu přednášek Jazzová sekce 1971–1988 k probíhající výstavě Import / Export / Rock’n’roll