Akce

Workshop pro děti: Vytvoř si vlastní animaci!

9.11.2019, 16.00 Studio Alta
Tvořivý workshop pro děti, které si vyberou příběh a pod vedením lektorů ho zpracují formou animace.

Popis

Detaily akce

Datum
9.11.2019, 16.00
Cena
Zdarma
Kategorie
-
Web

Workshop je primárně určen pro děti od osmi do třinácti let. Vstup zdarma!  Časy: 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Workshop se koná v rámci akce Den proti plýtvání potravinami.  O NÁS:  Pomocí putovní výstavy animačních strojů a workshopů chceme přiblížit dětem základní principy animace skrz příběhy z odlišných kultur.  → Dlouhodobě se zabýváme pořádáním workshopů pro děti i dospělé, animací a jejími přesahy do dalších oborů. → Plánujeme sérii workshopů animace, v rámci kterých si účastníci vyzkouší různé animační stroje, vyrobené pro tento projekt. Na workshopech se budeme zabývat různými příběhy z odlišných kultur v kontextu našeho prostředí. Důležité je vytvoření databáze těchto příběhů, na ní budeme pracovat během příprav. Dlouhodobým cílem je vytvořit na základě informací, sesbíraných na workshopech, knížku a animovaný seriál.  O PROJEKTU  → Projekt dělíme na dvě části: OBSAH a FORMA.  → OBSAH - zde popisujeme hlavní téma projektu Hledáme krátké příběhy z odlišných kultur, které ilustrují jiný přístup k životu, než na jaký jsme zvyklí v naší kulturní a časové bublině. Zajímá nás kontext s naší současnou společností. Cílem je pomocí těchto příběhů nastavit zrcadlo naší společnosti i sobě samému. Na začátku workshopu si každý z účastníků na základě anotace vybere jeden z pracovních listů. Pracovní listy budou obsahovat anotaci příběhu, příběh samotný a metodiku další práce. Každý se může příběhem nechat inspirovat a aplikovat ho na svoje prostředí. Výstupem bude komiks, sekvence nebo krátký film. → FORMA – animační stroje. Tyto stroje představují první pokusy jak rozhýbat obraz v době před nástupem filmu. Stroje budou součástí interaktivní výstavy. Vzhledem k neustálé přítomnosti digitálních médií jsou animované obrazy všudypřítomné. Cílem výstavy a workshopů je přiblížení základních principů animace divákovi. Po zkušenosti z výstavy si každý může během workshopu vytvořit vlastní krátký animovaný film, nebo sekvenci pro některý z animačních strojů. Animační stroje vybíráme i proto, že se na nich dá animovat jen krátká sekvence, tudíž se každý musí dostat na dřeň daného tématu. 

Poloha akce

Workshop pro děti: Vytvoř si vlastní animaci!

9.11.2019, 16.00 Studio Alta
Tvořivý workshop pro děti, které si vyberou příběh a pod vedením lektorů ho zpracují formou animace.