Akce

O právu s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou

13.11.2019, 18.00 Skautský institut na Staromáku
Kateřina Šimáčková: Mužské právo aneb jsou právní pravidla neutrální?

Popis

Detaily akce

Datum
13.11.2019, 18.00
Cena
Zdarma
Kategorie
-
Web

Přednášející posluchačstvu představí svou kritiku nedostatečného zastoupení žen při rozhodování (zejména v právní oblasti) i své důvody, proč je třeba dívat se na právo i genderovou perspektivou. Dále poukáže na některé situace, v nichž právní pravidla vůči oběma pohlavím nepůsobí neutrálně. Přítomné ženy by pak chtěla přesvědčit k větší aktivitě a odůvodnit, proč je třeba, aby spolurozhodovaly, a případně jim udělit i rady, jak na to. Přítomným mužům pak vysvětlit, proč je i pro ně dobře, aby v tom ženy podporovali.

Poloha akce

O právu s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou

13.11.2019, 18.00 Skautský institut na Staromáku
Kateřina Šimáčková: Mužské právo aneb jsou právní pravidla neutrální?