Its a new day!

Publikováno 12.06.2020
Společnost NEW DAY s.r.o. se od roku 2000 specializuje na organizování eventů, team buildingů, firemních akcí, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Výjimečnost agentury spočívá v pro-klientském přístupu a autentičnosti produkce.

Ze své činnosti firma podporuje Dětské kardio centrum v Motole, kam doposud věnovala částku 500.000Kč. Výběrem jejich produkce tak podpoříte dobrou věc. My vám nabízíme dva tipy:

TEAM STRATEGY GAME koncept
Cílem tohoto programu je posílení sounáležitosti, rozvoj týmové práce, stmelení, edukativní obohacení vědomostí pro přežití v džungli. Příběh simuluje havárii malého letadla, ve kterém „fiktivně“ cestujete po střední Americe. Po úvodu do příběhu si každý účastník sám za sebe zvolí vlastní strategii zda-li “jít či čekat na pomoc” a podle toho určí preferenci dalších kroků. Logistiku a časový plán hry má každý tým časově vymezen přesným itinerářem činností a úkolů. V poslední části budete diskutovat o strategii přežití a plánovat možnosti praktického využití získaných materiálů. Výstupem každého týmu je finální strategie zda-li JÍT nebo ZŮSTAT a prioritní seřazení „zachráněných věcí z letadla“. Vaše strategie pak bude porovnána s doporučením armádních expertů.

DETEKTIVNÍ TÝMOVÁ HRA
Zde je cílem posílení týmové integrity, stmelení, rozvoj týmové práce a týmového ducha. Originální týmová hra s detektivním příběhem ve stylu velkoprostorové “únikové hry“. Má pevně danou skladbu aktivit, velmi dynamický spád, týmy si volí vlastní logistiku. V 3hod. časovém limitu bude vaším cílem objasnit celý případ. Ve hře budete fyzicky porovnávat vzorky otisků prstů, pachové stopy, otisky bot, vzorky písma apod. Za každý splněný úkol obdržíte indicie, které Vám postupně otevřou děj celého příběhu. Krátká dynamická štafeta a závěrečná moderace vygraduje a objasní celý případ. Obrovskou výhodou hry je neomezená možnost umístění kamkoli.

ml.

NEW DAY s.r.o.
Tel.: +420 774 700 300-301
info@newday.cz, www.newday.cz