Tato stránka používá soubory cookies a bez nich nemusí fungovat správně. Povolte prosím soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
28. května 2023, svátek má Vilém
Letní slavnosti staré hudby se letos inspirují krásou přírody

Letní slavnosti staré hudby se letos inspirují krásou přírody

Podtitulem letošního ročníku Letních slavností staré hudby, který se uskuteční od 19. července do 4. srpna, je NATURA.

Program v objevné dramaturgii nabídne široké spektrum hudebních forem, při jejichž komponování se autoři v průběhu několika staletí nechali inspirovat zvuky zvířat, zahradami, květinami, živly, krajinou, přírodními božstvy a dalšími mytologickými bytostmi neodmyslitelně spjatými s přírodou. „I zvuky přírody jsou svého druhu hudbou. Vědomi si toho byli již učenci dob minulých, kteří se ve svých pojednáních věnovali fyziologii hlasu a sluchu obecně, včetně notovaných příkladů hlasů zvířat, zvláště ptáků. Melodické zvuky i hluky přirozeného původu byly hudebníkům a skladatelům přiznanou inspirací či předmětem napodobování nejpozději od doby vrcholného středověku a zcela zjevně od renesance,“ uvádí ředitelka festivalu Josefína Knoblochová.

Festival zahájí vlámský vokální soubor Dionysos Now!, který vzdá poctu Adrianu Willaertovi, jednomu z nejvýraznějších skladatelských osobností 16. století. Dramaturgickou osou koncertu bude mariánská symbolika; kromě chorálních melodií zazní průzračná, kontrapunkticky propracovaná polyfonní moteta a melodicky svěží madrigaly. Originální španělský soubor Windu, ke kterému se připojí hráč na historické perkuse Daniel Garay, představí všechny členy rodiny zobcových fléten. Dva mistři cembala Aapo Häkkinen (Finsko) a Marcos Magalhães (Portugalsko) se zaměří na hudební imitace ze světa zvířat a živlů a další zvukomalebné prvky, oblíbené mezi skladateli 17. a 18. století. Španělský soubor La Bellemont, v jehož obsazení najdeme vihuelu de mano či barokní dvojřadou harfu, povede vokální a instrumentální dialog mezi renesančním Španělskem a Itálií. Německou sopranistku Annu-Lenu Elbert doprovodí trojice vynikajících instrumentalistek (Saskia Fikentscher, Kristin von der Goltz, Flóra Fábri) v programu věnovaném přírodním inspiracím v díle Georga Philippa Telemanna a Georga Friedricha Händela. Různým podobám vodního živlu se pak bude věnovat koncert německo-jihoamerického souboru Los Temperamentos. 

1-2022-lilium-dionysos-now-foto-maarten-geukens-m.jpg

V programu nechybí ani rezidenční ansámbl festivalu Collegium Marianum. Ten spolu s italskou sopranistkou Robertou Mameli, která disponuje sametovým a nesmírně hbitým hlasem, uzavře 
23. ročník Letních slavností staré hudby koncertem Canto della Ninfa, na němž zazní výběr z děl dvou velikánů barokní opery – Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela. „Napodobování přírody, jejích zvuků a živlů bylo oblíbeným inspiračním zdrojem barokních skladatelů. Nejen hudební nástroje, ale i lidský hlas se převtělovaly do zpěvu slavíka, stehlíka či kukačky, šumění větru, klidných i rozbouřených vln... V tvorbě Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela nalézáme výjimečné ukázky zvukomalebného umění v těch nejrůznějších podobách. Pro závěrečný koncert jsme vybrali instrumentální a vokální příklady tohoto umění, které zároveň zpodobňují různé lidské emoce. Právě vášněmi a city zmítané lidské srdce je jako křehká loď nesená tu klidnými, tu rozbouřenými vlnami…,“ uvádí umělecká vedoucí souboru a hlavní dramaturgyně festivalu Jana Semerádová. 

Součástí festivalu jsou také mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Akademie Versailles (lektoři: Paul Agnew, Lenka Torgersen) a interpretační semináře s předními německými interpretkami – Saskií Fikentscher (barokní hoboj, flétny) a Kristin von der Goltz (barokní violoncello).

7-2022-ninfa-roberta-mameli-4-upr.jpg

Online rezervace a předprodej vstupenek na všechny festivalové koncerty začíná 3. května v 10 hodin. Koncerty se budou konat v sakrálních a světských historických prostorách hlavního města Prahy (Emauzský, Strahovský a Břevnovský klášter, zámek Troja, kostel sv. Šimona a Judy).

Více informací na www.letnislavnosti.cz

Lilium angelicum 

Letošní ročník festivalu zahájí 19. 7. v kostele Panny Marie a slovanských patronů (Emauzský klášter) koncert s názvem Lilium angelicum. Adrian Willaert, jeden z nejvýraznějších skladatelů své doby, se narodil poblíž západovlámského města Roeselare. Z téhož města pochází Tore Tom Denys, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Dionysos Now! Není tedy náhodou, že tento koncert bude poctou právě vlámskému hudebníkovi, který úctyhodných 35 let působil jako kapelník v benátské bazilice sv. Marka. Dramaturgickou osou koncertu bude mariánská symbolika. Večer zahájí chorální sekvence vztahující se k okamžiku, kdy anděl Gabriel s bílou lilií v ruce oznámil Panně Marii vtělení Božího Syna. Chorální melodie vystřídají průzračná, kontrapunkticky propracovaná polyfonní moteta a melodicky svěží madrigaly. Kéž Willaertova hudba, obdivovaná a napodobovaná současníky i následovníky, promluví se stejnou intenzitou i na zahajovacím koncertě Letních slavností staré hudby!

 

¡Bailamos! 

Tancem a písněmi lze opěvovat lunu či hvězdy, vyjádřit každou emoci, splynout s přírodou, obrátit se 
k Bohu... Zvláště na Pyrenejském poloostrově a ve Střední i Jižní Americe v období 16. a 17. století, kam se vydáme spolu s Windu, energickým kvartetem hráčů na rozmanité dechové nástroje. Na svém vůbec prvním vystoupení v Praze, které se uskuteční 21. 7. v Letním refektáři Strahovského kláštera, tento originální soubor představí všechny členy rodiny zobcových fléten. Zazní celá plejáda typických rytmů, motivů 
a menších hudebních forem, jako jsou například tonada, folía, jácara, canario nebo romanesca, a též ukázky z proslulých španělských rukopisů – Canconieros. O náležité tempo koncertu se postará vynikající perkusionista Daniel Garay.

 

Le Chant du rossignol 

Cembalo si jako neodmyslitelná součást hudebních produkcí doslova podmanilo barokní svět. Jeho jemný 
a zvonivý zvuk je přímo předurčen k napodobování hlasů přírody! A právě imitacemi ze světa zvířat a živlů bude nabitý program koncertu 24. 7. v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Jeho protagonisty se stanou dva mistři cembala – Aapo Häkkinen a Marcos Magalhães. 

Interpretační umění obou virtuosů se zaměří na vybrané zvukomalebné prvky, oblíbené mezi skladateli 
17. a 18. století celé Evropy. Mezi nimi najdeme například zpěv slavíka, pěnice nebo kukačky, venkovské tance a hry, jakož i mocnou čtveřici země – voda – oheň – vzduch.

 

Delfín amoroso 

Koncert s poetickým názvem Delfín amoroso 25. 7. v Císařském sále zámku Troja bude pomyslným dialogem dvou hudebních velmocí západního Středomoří. První polovina večera bude patřit období největšího rozmachu španělské kultury, které bývá přiléhavě nazýváno Siglo de Oro (Zlaté století). Druhou půli koncertu rozezní ukázky italské vokální a instrumentální hudby pozdní renesance. Kromě podmanivého témbru violy da gamba si posluchači budou moci vychutnat zvuk dvou aristokratických a vpravdě virtuózních nástrojů – vihuely de mano a španělské barokní dvojřadé harfy.

Renesanční vokální virtuozita si ovšem s tou nástrojovou v ničem nezadá. Rozhovor mezi lidským hlasem 
a hudebními nástroji tak nabídne fascinující hudební zážitek, který tento večer – bezpochyby i díky umění souboru La Bellemont a sopranistky Juliety Viñas – učiní nezapomenutelným.

 

Giardino fiorito 

Koncert Giardino fiorito otevře 28. 7. v Letním refektáři Strahovského kláštera brány pomyslné hudební zahrady, jejímiž architekty se stanou Georg Philipp Telemann a Georg Friedrich Händel. Tito dva přátelé si rozuměli nejen na profesionální úrovni, ale také v soukromém životě – mimo jiné díky zahradničení. V jejich korespondenci kolovaly osobní vzkazy, partitury, a dokonce i cibulky rostlin… Oba prosluli využíváním zvukomalby a také systematickým tvůrčím prozkoumáváním hranic a možností instrumentální hudby. 

Vrátka zahrady plné bublajících pramenů, svěží trávy a omamně vonících růží otevře trojice špičkových německých instrumentalistek a sopranistka Anna-Lena Elbert, které nechají znovu rozkvést hudební fantazii dvou Georgů – milovníků přírody.


Los caminos del agua 

Stejně jako se vodní pramínky slévají v bystrou říčku a později v mohutnou řeku, mísí se melodie a rytmy 
z různých koutů světa, až společně tvoří jeden mocný veletok hudby. Voda jako posvátný zdroj života byla a je neopominutelným zdrojem umělecké inspirace. Vždyť sama zpívá a promlouvá k těm, kteří naslouchají! 

Do říčních i mořských vln se ponoří 1. 8. v Císařském sále zámku Troja německý soubor Los Temperamentos. Vydá se na dalekou cestu z německých lázeňských i přístavních měst až do Peru, Chile či Bolívie ve stopách vokálních a instrumentálních motivů evropského, středo- i jihoamerického původu, které od 16. do 18. století putovaly mezi oběma břehy oceánu.

Canto della Ninfa 

Věhlas Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela, dvou velikánů barokní opery, kteří patřili 
k nejvlivnějším a nejplodnějším skladatelům své generace, dalece přesáhl hranice jejich rodných zemí i dobu, v níž žili a tvořili. Právě jim bude patřit 4. 8. slavnostní závěrečný koncert v kostele sv. Šimona a Judy. 

Rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové doprovodí vynikající italskou sopranistku Robertu Mameli, jejíž sametový a nesmírně hbitý hlas dokáže vystihnout nekonečně širokou škálu emocí. A právě vášněmi a city zmítané lidské srdce je jako křehká loď nesená tu klidnými, tu rozbouřenými vlnami… V příbězích o lásce, radosti, moci i krutém osudu budeme moci obdivovat invenční melodiku, odvážné harmonie, barevnou instrumentaci, živou rytmiku i brilantní virtuozitu.

 
Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online na www.letnislavnosti.cz, a to od 3. 5. 2022 (10 hodin). Rezervované vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších předprodejních míst na www.colosseumticket.cz

 

Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu (od 4. 5. do 3. 8. 2022) od 10.00 do 18.00 hodin. 1. 6. a 6. 7. 2022 je zavřeno.

Předprodej vstupenek ve Festivalovém centru bude zahájen 4. 5. 2022. 

 

Senioři mají vstupné levnější o 10 %, studenti do 26 let a děti do 15 let o 20 %.

Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %.

 

Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí bude poskytnuta 20% sleva. 

V rámci věrnostního programu je možné získat slevu 200 Kč za každých 2000 Kč vynaložených na online nákup vstupenek na koncerty Letní slavnosti staré hudby 2022 (tento program vyžaduje registraci). Více informací na www.letnislavnosti.cz.

U vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem koncertu). Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na www.letnislavnosti.cz). 

 

 

 

PROGRAM:

 

KONCERTY
 

Úterý 19. července 2022
Emauzský klášter, kostel Panny Marie Na Slovanech 

Lilium angelicum

Středověká a renesanční poezie v díle Adriana Willaerta (1490–1562) 

 • DIONYSOS NOW! (Belgie)
 • Terry Wey – kontratenor 
 • Bernd Oliver Fröhlich, Julian Podger – tenor
 • Tore Tom Denys – tenor, umělecký vedoucí 
 • Tim Scott Whiteley – baryton 
 • Joachim Höchbauer – bas

 

Čtvrtek 21. července 2022
Strahovský klášter, Letní refektář

¡Bailamos!

 • Tance a písně španělských nocí. Luna, hvězdy, země a vítr jako inspirace v hudbě 16. a 17. století 
 • G. Sanz, S. de Murcia, J. P. Bocanegra, S. Durón, J. Aranés etc.
 • WINDU (Španělsko)
 • Eva Jornet, Marcel Leal, Iris Mañà, Moisés Maroto – zobcové flétny
 • Daniel Garay – historické perkuse 

 

Neděle 24. července 2027
Břevnovský klášter, Tereziánský sál 
Le Chant du rossignol

 • Soirée pro dvě cembala na téma čtyř živlů a ptačího švitoření
 • G. F. Händel, F. Couperin, J.-F. Rebel, J. S. Bach etc.
 • Aapo Häkkinen (Finsko) – cembalo
 • Marcos Magalhães (Portugalsko) – cembalo

 

Pondělí 25. července 2022
Zámek Troja, Císařský sál 
Delfín amoroso 

 • Láska a příroda v hudbě španělské a italské renesance 
 • D. Ortiz, A. Mudarra, L. de Narváez, C. Bottegari, F. da Milano etc.
 • LA BELLEMONT (Španělsko)
 • Julieta Viñas – soprán 
 • Rafael Muñoz – vihuela de mano 
 • Laura Puerto – španělská barokní dvouřadá harfa
 • Sara Ruiz – viola da gamba 

 
 
Čtvrtek 28. července 2022
Strahovský klášter, Letní refektář

Giardino fiorito 

 • V kvetoucí zahradě s Georgem Friedrichem Händelem a Georgem Philippem Telemannem 
 • Anna-Lena Elbert – soprán 
 • Saskia Fikentscher – barokní hoboj, altová zobcová flétna, voice flute
 • Kristin von der Goltz – barokní violoncello
 • Flóra Fábri – cembalo

 

 

Pondělí 1. srpna 2022
Zámek Troja, Císařský sál

Los caminos del agua 

 • Vodní živly v hudbě německého a jihoamerického baroka 
 • J. S. Bach, Ch. Graupner, G. Ph. Telemann, M. Schmidt etc.
 • LOS TEMPERAMENTOS (Německo)
 • Swantje Tams Freier – soprán
 • Felipe Maximiliano Egaña Labrín – flauto traverso
 • Alice Vaz – barokní housle 
 • Néstor Fabián Cortés Garzón – barokní violoncello
 • Hugo Miguel de Rodas Sanchez – arciloutna, barokní kytara
 • Nadine Remmert – cembalo

 

 

Čtvrtek 4. srpna 2022
Kostel sv. Šimona a Judy

Canto della Ninfa

Z lesních mýtin k rozbouřeným vodám. Zvukomalebné árie a suity Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela 

Roberta Mameli (Itálie) – soprán

 • COLLEGIUM MARIANUM – barokní orchestr 
 • Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí 
 • Lenka Torgersen – koncertní mistr 

 

DOPROVODNÉ AKCE
 

12.–17. července 2022
Pražská konzervatoř

 • Akademie Versailles
  MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY
 • Jean-Philippe Rameau: Les Indes galantes
 • Jean-Marie Leclair: Scylla et Glaucus
 • Marin Marais: Alcione

Lektoři:

 • Paul Agnew – dirigent 
 • Lenka Torgersen – koncertní mistr, vedení smyčcové sekce 

 

 

Pátek 29. července 2022
Melantrichova 19

Masterclass
Interpretační kurzy zaměřené na německý barokní repertoár

 • Lektorky:
 • Saskia Fikentscher (Německo) – barokní hoboj, altová zobcová flétna, voice flute
 • Kristin von der Goltz (Německo) – barokní violoncello
 •  

Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola
Spolupořadatel: Nadace Collegium Marianum

 

Festival je členem European Early Music Network (REMA) a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 2017–2023 a označení „výjimečný festival”.

 

Festival se koná pod záštitou:

 • ministra kultury Mgr. Martina Baxy,
 • primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba
 • a České komise pro UNESCO

S laskavou podporou:

 • Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Státního fondu kultury ČR, 
 • Městské části Praha 1, Galerie 1,
 • Česko-německého fondu budoucnosti, Francouzského institutu v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, Velvyslanectví Belgie – Zastoupení vlámské vlády v České republice, Acción Cultural Española (AC/E), Velvyslanectví Španělského království v ČR, Instituto Cervantes v Praze, Centre de musique baroque de Versailles

 

Hlavní mediální partner:

Český rozhlas 3 Vltava

Partneři:

Litea Solution, Galerie hlavního města Prahy, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Pražská konzervatoř, Hotel Constans, Hotel Emblem, Tiskárna Flora, WDLux, Národní dopravce České dráhy, a.s.

Mediální partneři:

Harmonie, Klasika Plus, Opera Plus, Radio Proglas, Pražský přehled kulturních pořadů, PROPAMÁTKY, Místní kultura, kudyznudy.cz 

ČTĚTE DÁLE

Top festivaly aneb léto v plném proudu

Prázdniny se pomalu blíží a to znamená dvě věci - divadla zavřou své brány a naopak se naplno rozjedou všemožné festivaly.

Bratislava region: Pojeďte s námi na dovolenou

Řekněme si, kdo by nechtěl mít dovolenou každý den? Odpočívat na pláži a vejít do svěží vody, kdy se mu jen zachce. Jíst kvalitní jídlo ak tomu pít vychlazený drink, nebo poznat zda zažít něco nového a nepoznaného. Romantické procházky bratislavským Starým Městem, kterému dala nesmazatelnou pečeť Marie Terezie. Bohatý kulturní program, kulinářské zážitky či degustace vynikajících malokarpatských vín. Je to místo nekonečných možností pro letní aktivity. V all inclusive destinaci, kde je vše jen na skok, objevíte vše, co k létu patří.

Těšínské Slezsko – pestrá mozaika turistických cílů

Láká vás východ Česka? Beskydy, horalé? Chcete poznat krajinu kolem Šikmého kostela? Nejvýchodnější cíp České republiky nabízí nespočet zajímavých míst a zážitků. Ať se tam vydáte jako turisté, cykloturisté nebo za poznáním, nebudete litovat.

Prime Orchestra: soubor, který vyvolal senzaci v mnoha zemích!

PRIME ORCHESTRA - Rock Sympho Show! Jde se o jiskřivou, pestrobarevnou a energickou hudební show, která díky originální symfonické interpretaci vdechuje nový život do slavných a oblíbených světových rockových a popových hitů.

Královské město Kolín – středočeský vítěz soutěže Historické město roku 2022

Město Kolín se opět stalo krajským vítězem soutěže o titul Historické město roku 2022. Přijeďte si do Kolína prohlédnout památky, které se podařilo v minulých letech opravit a zpřístupnit návštěvníkům.

Kam na výlet po Česku?

Lidové zvyky a tradice jsou pojítkem, které spojuje určitý národ a kulturu. A u nás si umíme tradice hýčkat, věnovat jim potřebnou péči a společně je oslavovat.