Expozice Knihovny Latinské školy

Publikováno 31.07.2021
Jáchymov, dnes lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, proslul bohatou hornickou minulostí. V první třetině 16. století byl největším producentem stříbra na světě, v roce 1520 se začaly razit slavné jáchymovské tolary, jež se staly předchůdcem dolaru, v půlce 19. století se tu poprvé začaly dobývat ve velkém uranové rudy a v roce 1906 byly ve městě založeny první radonové lázně na světě.

Expozice je umístěna do všech původních renesančních prostor severní části suterénu radnice a vytváří unikátní spojení renesanční architektury s renesančními knižními památkami. Vznikla tak neopakovatelná atmosféra širokého historického kontextu.

Z výstavnického hlediska je expozice rozdělena na tři systémy prezentace knih a to na multimediální, audiovizuální a interaktivní složku.

Nejvýraznější prezentační části expozice jsou otevřené vybrané knihy umístěné ve stolových vitrínách. Druhou částí je prezentace knih jsou prosklené vitríny skříňového charakteru, ve kterých jsou viděny pouze hřbety uložených tisků. Třetí verzí jsou detailně naskenované jednotlivé knihy s možností jejich prohlídky pomocí počítače. Tato fyzická prezentace je doplněna graficky zpracovanými informačními panely.

Součástí multimediální, audiovizuální a interaktivní prezentace je systém vzájemně provázaných prvků zajišťujících různé způsoby podávání s knihami souvisejících informací – od standardního promítání přes interaktivní obrazovky, dobovou hudbou, až po práci workshopového charakteru s různými druhy knižních materiálů nebo prostředků.

Expozice Knihovny Latinské školy, v níž jsou obsaženy svazky zabývající se hornictvím, přímo navazuje na projekt východiska Stříbrné stezky (Silberstrasse), který byl realizován v letech 2012 z programu příhraniční spolupráce Cíl 3 (Ziel3) a jako jeden z kamenů mozaiky zapadá do Hornické kulturní krajiny Krušnohoří, která byla MK vyhlášena v roce 2014 a zařazena na seznam UNESCO v roce 2019.

Expozice Knihovny Latinské školy
Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
+420 353 808 122
knihovnals@gmail.com
www.latine-school.cz