Podnik

Aqua park Lagoon Leťnany

Tupolevova 665, Praha 9 199
Web: www.letnanylagoon.cz Tel.: 283921799 Mob.: 604272171 E-mail: lagoon@volny.cz

Popis

Detaily podniku

Otevírací doba
Pondělí
06:00 - 22:00
Úterý
16:00 - 22:00
Středa
06:00 - 22:00
Čtvrtek
06:00 - 22:00
Pátek
16:00 - 22:00
Sobota
09:00 - 22:00
Neděle
09:00 - 22:00
Právě je otevřeno
Možnosti platby

Úvodní slovo

Aquacentrum Letňany Lagoon zahájilo svoji činnost v listopadu roku 1999 a jedná se o budovu, která má bezbarierový přístup na všechny služby, které poskytuje. Investorem projektu byla společnost TESCO STORES ČR, která v organizační součinnosti s MČ Praha 18-Letňany vybudovala během 12 měsíců moderní víceúčelový komplex, který byl projektován anglickým architektem dle zvyklostí provozu ve Velké Británii. „Laguna“, jak Aquaparku návštěvníci „slangově“ říkají, si velice rychle našla své místo na trhu a v roce 2001 byla zařazena mezi první tři plavecké komplexy v České republice. Průměrná roční návštěvnost kolem 200 tis. návštěvníků potvrzuje vysoký zájem veřejnosti o poskytované služby.

Technologie provozu a úpravy vody je koncipována dle nejmodernějších požadavků včetně bezpečnostních hledisek a bezbariérového přístupu do celého objektu.

Lagoona se stala za 10 let provozu stabilním a spolehlivým partnerem návštěvníků při využívání volného času v oblasti sportovních služeb.

Proč se právě Sysel obecný stal maskotem aquaparku Letňany lagoon

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae), který je původně vázaný na stepní prostředí. Na území Letňan se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin.

Sysel obecný je chráněný živočich a v Letňanech se vyskytuje více než 70 let !!!! Území sysla obecného je evropsky významnou lokalitou – Praha Letňany NATURA 2000. Lokality soustavy NATURA 2000 mají chránit nejcennější části přírodního dědictví států Evropské unie a letňanské území je lokalitou s nejpočetnější populací sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. Žije zde přibližně 600 jedinců tohoto druhu.

Na území výskytu sysla obecného v Letňanech se nachází letiště, které patřilo dříve Aeroklubu Letňany a v cípu letiště je i golfový areál s odpalištěm driving range. Území osídlené sysly přímo hraničí s letňanským výstavištěm.

To, že jde o unikát dokazuje i ta skutečnost, že „Letňanský sysel“ byl vybrán jako logo olympijských her, projektu, o kterém město uvažovalo.

Díky způsobu života sysla obecného, kdy má výrazně denní aktivitu, žije pospolitě v koloniích a hlavně si svou noru každoročně obnovuje a zvětšuje se stalo, že se jednoho krásného dne objevil v aquaparku Letňany Lagoon. Stal se určitou inspirací pro nové aktivity aquaparku a bez dlouhého přemýšlení se následně stal „maskotem“ se jménem „LAGÚŇÁČEK“.

Věříme, že s objevením „Lagůňáčka“ v aquaparku nám pomůžou i naši nejmladší návštěvníci a společně s ním si budou užívat zážitky a dobrodružství při našich víkendových akcích plných soutěží, zábavy a her.

Poskytované služby
Fitness
Občerstvení
Platba platební...
Sauna

Poloha

Komentáře

Maestro

Tupolevova 665, Praha 9 199
Úvodní slovo Aquacentrum Letňany Lagoon zahájilo svoji činnost v listopadu roku 1999 a jedná se o budovu, která...