Tato stránka používá soubory cookies a bez nich nemusí fungovat správně. Povolte prosím soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
29. února 2024, svátek má Horymír
Nejefektivnější podpora energetických úspor domácností

Nejefektivnější podpora energetických úspor domácností

Udržitelnost, ekologie, zero waste, ale také úspora… Jedny z nejčastěji skloňovaných slov současnosti. Byla by chyba v souvislosti s nimi nezmínit jeden z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech. Je jím program založený v roce 2014 s názvem Nová zelená úsporám (NZÚ), jehož hlavním cílem je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

nova-zelena-usporam-1689749357787.jpg

Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. O dotaci mohou žádat jak vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, tak vlastníci řadových domků, či bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace…

Podpora směřuje na zateplování budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou spotřebou energie, ekologické způsoby vytápění budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie či na adaptační a mitigační opatření v reakci na probíhající změnu klimatu.

nova-zelena-usporam.jpeg

Nová etapa 

Nová zelená úsporám funguje již od roku 2014 a před pár dny byla  spuštěna nová etapa, při níž bylo hned v prvních dvou týdnech podáno více než čtyři tisíce žádostí v standardním programu NZÚ, který nabízí finanční prostředky na opatření zvyšující energetickou soběstačnost domácností, a to ve výši až 50 % vynaložených nákladů. Žadatelé mají stejně jako v minulém roce největší zájem o instalaci domácích fotovoltaických elektráren a výměnu starých kotlů za tepelná čerpadla. Ti, kteří v jedné žádosti požádají o podporu více opatření, získají navíc 10 tisíc korun za každou kombinaci. Peníze jim jsou vypláceny po realizaci.

2,7 milionů tun CO2

„Mám radost, že během prvních pár týdnů, kdy se opět spustil dotační program Nová zelená úsporám, doplněný nově o program Oprav dům po babičce, požádalo o podporu celkem ve všech podprogramech více než 4 tisíce žadatelů. Jen v programu Oprav dům po babičce, který podporuje důkladné renovace rodinných domů, evidujeme 103 podaných žádostí za téměř 100 milionů korun. To jasně dokládá, že je o tyto dotační tituly zájem a že mají smysl,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík a dodal, že dotace jsou vypláceny z Evropské unie z emisních povolenek, nikoliv ze státního rozpočtu.

„Díky podpořeným opatřením je potenciál každoroční úspory 1,44 miliony tun uhlí, tedy 4,5 % celkové roční spotřeby uhlí v České republice, nebo 592 milionů metru krychlových zemního plynu, tedy 6 % celkové roční spotřeby plynu v ČR. Celkem tak může dojít k ročnímu snížení emisí CO2 o 2,7 milionů tun.“

kreslici-platno-1-kopie-10.png

Finanční podpora

A jak na to? Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné podporu úsporných opatření využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu. S vyšší finanční podporou můžete počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo pokud bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například budete současně řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Ve standardním programu je dotace vyplácena zpětně po realizaci opatření. V případě programu Oprav dům po babičce a ve výzvě pro SVJ a bytová družstva je možné čerpat dotaci zálohově, vstupní investice tedy bude podstatně nižší. Žadatelé, kteří se pustí do realizace zateplení domu, navíc od roku 2024 získají možnost výhodného úvěru od stavebních spořitelen. 

Dotace může dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů a může být navýšena o bonusy za kombinaci opatření, za environmentální řešení atd. 

Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu použijte online Dotační kalkulačku, kterou najdete na webových stránkách: novazelenausporam.cz, kde se též dozvíte podrobné informace k jednotlivým programům. 

Nové vydání

FACEBOOK

INSTAGRAM

VYBRANÉ AKCE

6.4.2024 10:00

Nuselské blešky

ČTĚTE DÁLE

Mámo, je to dobrý, vracejí nám přeplatek. Ale není to tím, že posíláte zbytečně vysoké zálohy na energie?

Také máte radost, když vám od dodavatele energií přijde faktura a po jejím otevření zjistíte, že máte přeplatek? Jasně, přeplatek je určitě příjemnější než nedoplatek, ale jak už to bývá - není všechno zlato, co se třpytí.

Spotřebiče KVS MORAVIA, vyrobeno v Česku

Jedna věc k mnoha účelům. Přesně to je strategie společnosti KVS EKODIVIZE a.s., která vyrábí a dodává na trh řádu produktů, mimo jiné sporáky a kamna na pevná paliva – KVS MORAVIA.

Udržitelnost v každém doušku: hliníkové plechovky hrají zásadní roli v budoucnosti cirkulární ekonomiky

Udržitelnost je aktuální téma, o němž se ve veřejných debatách živě diskutuje. Přestože k udržitelné budoucnosti může přispět každý jednotlivec, největší roli v jejím dosažení hrají velké nadnárodní firmy. Ty se snaží apelovat na zvýšení míry recyklace ve výrobě například plastových a hliníkových výrobků. Hliníkové plechovky jsou totiž jedním z nejpoužívanějších nápojových obalů na světě, velká část evropských států však přitom hliník recykluje méně než například Thajsko a další asijské země. 1 Správné třídění plechovek má obrovský ekologický potenciál – vytříděné hliníkové obaly lze totiž recyklovat prakticky donekonečna. 2

Jaká je ta správná dotace pro váš dům?

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupila v září do nového období s větším objemem finančních prostředků a se změnami, které ještě více podpoří domácnosti v přechodu na úspornější bydlení. Pokud se i vy chcete podílet na zlepšení životního prostředí a udělat ze svého domova ekologičtější místo, pak byste měli vědět, jaké dotace můžete čerpat a za jakých podmínek!

Vznik dokonalého šálku kávy: od objevu prvního zrnka až po moderní trendy

Káva představuje pro miliony lidí po celém světě nápoj, kterým nastartují svůj den. Její bohatá historie sahá až do 9. století našeho letopočtu, ale příznivci tohoto lahodného nápoje hledají i dnes stále nové způsoby jeho přípravy. Kávová kultura se neustále mění a vyvíjí – víte, jaké jsou nejnovější trendy ve výrobě a pití kávy? A jaká tajemství se skrývají na cestě za dokonalým šálkem kávy?

MODERNÍ TECHNOLOGIE V MEDICÍNĚ A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

3. ročník akce LIFMAT s podtitulem Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu, se uskuteční 24. - 25. 10. v pražském CUBEX Centru.