Tato stránka používá soubory cookies a bez nich nemusí fungovat správně. Povolte prosím soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
29. února 2024, svátek má Horymír
Jaká je ta správná dotace pro váš dům?

Jaká je ta správná dotace pro váš dům?

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupila v září do nového období s větším objemem finančních prostředků a se změnami, které ještě více podpoří domácnosti v přechodu na úspornější bydlení. Pokud se i vy chcete podílet na zlepšení životního prostředí a udělat ze svého domova ekologičtější místo, pak byste měli vědět, jaké dotace můžete čerpat a za jakých podmínek!

Light

O dotace mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, či trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterém jsou trvale hlášení déle než od 12. Září 2022. Podmínkou je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR. 

Více informací naleznete na webových stránkách: novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

dotace-nova-zelena-usporam-2021_1.jpg

 

Na co všechno lze o dotace při splnění podmínek žádat? 

Na zateplení fasády vhodnými tepelně izolačními materiály získáte až 150 000 korun (6 000 Kč na běžný metr). Dotace se týkají též zateplení podlahy na zemině neb nad nevytápěnými prostory. V tomto případě lze žádat o 60 000 Kč. Na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví získáte až 50 000 Kč. 

V případě výměny oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří lze žádat až o 12 000 korun na jeden kus výplně, dohromady až 150 000 Kč. Při výměně stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem činí výše dotace též až 150 000 Kč (18 tisíc na dveře). Na termický nebo fotovoltaický ohřev vody to pak činí až 90 000 Kč.

 

Standard

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. V některých případech i stavebníci nových rodinných domů.

A na co všechno lze o dotace při splnění podmínek žádat? 

Podrobné podmínky dotace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele – Rodinné domy.

Zateplení 

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah i stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt. 

zatepleni-podlahy-mineralni-izolace-naturoll-pro-od-knauf-insulation-low-res-800x445.jpg

 

Kolik získáte

30 000 – 950 000 Kč

 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory. Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy. 
 • Až 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • 600 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 25 000 Kč na podporu projektu

 

Zelená střecha 

Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Realizace bude podpořena pouze v kombinaci s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla. 

Kolik získáte

800 – 100 000 Kč

 • Podle typu zelené střechy 800–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč.

nzu-01-zatepleni-zelena-strecha-praha-5-01-768x513.jpg

 

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. 

Kolik získáte

5000 až 50 000 Kč

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)
 • Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla 

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.  

img-9340-kotel-pelety.jpg

 

Kolik získáte 

40 000 – 140 000 Kč

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Upozornění: Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D). Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

 

Fotovoltaické systémy 

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. 

dotace-nova-zelena-usporam-na-fotovoltaiku.jpg

 

Kolik získáte

60 000 až 200 000 Kč

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

 

Novostavba 

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů. 

Kolik získáte

535 000 Kč

 • Jednorázovou částku 535 000 Kč na stavbu nebo koupi domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

pasivni-dum-ve-starem-plzenci-pasivni-dum-2018-768x508.jpg

 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda 

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. 

Upozornění: Dotaci na využití dešťové a odpadní vody lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Kolik získáte

27 000 – 105 000 Kč

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako užitková i pro zálivku – až 105 000 Kč

Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

 • K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni
 • V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod

 

Příprava teplé vody, solární ohřev 

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Kolik získáte

45 000 až 60 000 Kč

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 Kč
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

 

Ekomobilita 

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kolik získáte

15 000 Kč

 • instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč 

elektromobil-1200x800.jpg

 

Řízení větrání s rekuperací 

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. 

Kolik získáte 

105 000 Kč

 • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč 

 

Dotační bonusy 

Bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení. 

Kolik získáte

10 000 – 121 000 Kč

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

 

Více informací na webových stránkách: novazelenausporam.cz

Nové vydání

FACEBOOK

INSTAGRAM

VYBRANÉ AKCE

6.4.2024 10:00

Nuselské blešky

ČTĚTE DÁLE

Mámo, je to dobrý, vracejí nám přeplatek. Ale není to tím, že posíláte zbytečně vysoké zálohy na energie?

Také máte radost, když vám od dodavatele energií přijde faktura a po jejím otevření zjistíte, že máte přeplatek? Jasně, přeplatek je určitě příjemnější než nedoplatek, ale jak už to bývá - není všechno zlato, co se třpytí.

Spotřebiče KVS MORAVIA, vyrobeno v Česku

Jedna věc k mnoha účelům. Přesně to je strategie společnosti KVS EKODIVIZE a.s., která vyrábí a dodává na trh řádu produktů, mimo jiné sporáky a kamna na pevná paliva – KVS MORAVIA.

Udržitelnost v každém doušku: hliníkové plechovky hrají zásadní roli v budoucnosti cirkulární ekonomiky

Udržitelnost je aktuální téma, o němž se ve veřejných debatách živě diskutuje. Přestože k udržitelné budoucnosti může přispět každý jednotlivec, největší roli v jejím dosažení hrají velké nadnárodní firmy. Ty se snaží apelovat na zvýšení míry recyklace ve výrobě například plastových a hliníkových výrobků. Hliníkové plechovky jsou totiž jedním z nejpoužívanějších nápojových obalů na světě, velká část evropských států však přitom hliník recykluje méně než například Thajsko a další asijské země. 1 Správné třídění plechovek má obrovský ekologický potenciál – vytříděné hliníkové obaly lze totiž recyklovat prakticky donekonečna. 2

Vznik dokonalého šálku kávy: od objevu prvního zrnka až po moderní trendy

Káva představuje pro miliony lidí po celém světě nápoj, kterým nastartují svůj den. Její bohatá historie sahá až do 9. století našeho letopočtu, ale příznivci tohoto lahodného nápoje hledají i dnes stále nové způsoby jeho přípravy. Kávová kultura se neustále mění a vyvíjí – víte, jaké jsou nejnovější trendy ve výrobě a pití kávy? A jaká tajemství se skrývají na cestě za dokonalým šálkem kávy?

Nejefektivnější podpora energetických úspor domácností

Udržitelnost, ekologie, zero waste, ale také úspora… Jedny z nejčastěji skloňovaných slov současnosti. Byla by chyba v souvislosti s nimi nezmínit jeden z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech. Je jím program založený v roce 2014 s názvem Nová zelená úsporám (NZÚ), jehož hlavním cílem je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

MODERNÍ TECHNOLOGIE V MEDICÍNĚ A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

3. ročník akce LIFMAT s podtitulem Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu, se uskuteční 24. - 25. 10. v pražském CUBEX Centru.